Participantes

Espacio reservado para los grupos de trabajo de cada uno de los participantes en el programa RIS3-AL. Se requiere contaseña de entrada. 

Generalitat de Catalunya

Direcció General de Cooperació al Desenvolupament
Via Laietana 14, 4ª planta, 08003 Barcelona 

www.gencat.cat/afersexteriors

info@ris3-al.eu

Tel. +34 936247948